சென்னை வாலிபரின் இரட்டை கின்னஸ் சாதனை

சென்னை வாலிபரின் இரட்டை கின்னஸ் சாதனை  மாரத்தான் தொடர் ஐயர்னிங் செய்து ஏற்கனவே 100 மணி நேரத்தில் செய்திருந்த கின்னஸ் சாதனையை 26 மணி நேரத்தில் முறியடித்து புதிய

Read more