கடலை போட பொண்ணு தேடி சென்னை வரும் ஹீரோ

கடலை போட பொண்ணு தேடி சென்னை வரும் ஹீரோ    இந்த உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பிரச்னைகளுக்கும் காரணம் இரண்டே விஷயங்கள் தான். ஒண்ணு மண்ணு. இன்னொண்ணு பொண்ணு.

Read more