கடலை போட பொண்ணு தேடி சென்னை வரும் ஹீரோ

கடலை போட பொண்ணு தேடி சென்னை வரும் ஹீரோ    இந்த உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பிரச்னைகளுக்கும் காரணம் இரண்டே விஷயங்கள் தான். ஒண்ணு மண்ணு. இன்னொண்ணு பொண்ணு.

Read more

Director Hari’s Next Poojai

Vishal Film Factory “Naan Sigapu Manithan” is all set for its release on April 11th .Immediately Vishal gets ready for

Read more

Thegidi Cast and Crew

What Thegidi means? It means Dice, Gambling, Fraud and Deception One Liner The twist and turns that a detective comes

Read more

Natyanubhava Documentary Film

NATYANUBHAVA is a film on Indian classical dance, produced by the Public Service Broadcast Trust (PSBT), New Delhi, and supported

Read more

Anjala First Look

Anjala is an upcoming romantic drama directed by Thangam Saravanan, produced by Dhilip Subbarayan under the banner Armer’s Master Plan Productions. It

Read more