காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி நாகை விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் கடலில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினர் !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *